Καταχώρηση μεταφοράς

Επιλογή κατηγορίας

Επιλέξτε την κατηγορία που αντιστοιχεί καλύτερα στο τι θέλετε να μεταφέρετε. Στη συνέχεια θα συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα.

Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μια κατηγορία σε κάθε καταχώρηση. Εάν θέλετε να μεταφέρετε αντικείμενα από πολλαπλές κατηγορίες, θα πρέπει να κάνετε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις.

Στοιχεία παραλαβής

-

Μαρκάρετε το ακριβές σημείο παραλαβής στο χάρτη

Στοιχεία παράδοσης

-

Μαρκάρετε το ακριβές σημείο παράδοσης στο χάρτη

Επόμενο βήμα